Alla samlingar
Kontraktssignering
Hur gör jag ändringar i ett signerat kontrakt?
Hur gör jag ändringar i ett signerat kontrakt?

Att göra ändringar i ett kontrakt signerat av båda parter

Ekaterina Kretiv avatar
Skrivet av Ekaterina Kretiv
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Det går inte att göra ändringarna i kontraktet efter att kontraktet har blivit signerat av båda parter. Men oroa inte! Det finns en lösning om ni vill göra ändringar: ni kan skapa en kopia, redigera den och signera den på nytt med motparten. Kopian blir en ny version av det signerade kontraktet, och blir även ett bevis på att den äldre versionen av kontraktet är hävd, så du behöver inte att häva den tidigare versionen.

Knappen för att kopiera på desktop:

Instruction copy Swiftcourt contract button to the top right

Knappen för att kopiera på mobilen:

Copy Swiftcourt contract button to the top right - mobile

Om du hittar inte knappen för att skapa en kopia, betyder det att du har ett av kontrakt som endast kan vara kopierade av vår kundtjänst. Kontakta därför gärna support@swiftcourt.se, så skapar vi kopian för dig.

Fick du svar på din fråga?