Alla samlingar
Kontraktssignering
Är det möjligt för fler än två parter att signera ett kontrakt?
Är det möjligt för fler än två parter att signera ett kontrakt?

Klicka här för att läsa om hur ni ska gå tillväga ifall kontraktet behöver signeras av mer än en.

Alexia Frieberg avatar
Skrivet av Alexia Frieberg
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

I dagsläget är det bara möjligt för två parter att signera kontraktet, men vi jobbar stenhårt på att kunna få fram möjligheten för fler att signera samma kontrakt!

Oftast får vi denna fråga i samband med att någon vill hyra/ut ett boende, och vi erbjuder två lösningar:

Lösning 1 - Fullmakt

Den enklaste lösningen för er är att hyreskontraktet signeras med fullmakt, dvs. att en av hyresgästerna har fullmakt att ingå hyresavtalet för bägge parter.

Lösning 2 - Separata kontrakt

En annan lösning är att skriva separata kontrakt, ett för varje enskild hyresgäst. Gör ni det är det bra att förtydliga det i era kontrakt, samt specificera hur hyran ska betalas – är hyresgästerna solidariskt ansvariga för att hyran betalas in eller är de ansvariga för varsitt belopp?

Vill ni att hyresgästerna ska signera varsitt kontrakt så skapar ni bara en kopia av det första kontraktet.

Skapa kopia Swiftcourt kontrakt

Har du övriga frågor eller behöver ni kanske hjälp med att skapa en kopia kan du höra av dig till oss genom att klicka på supportknappen nere i högra hörnet eller mejla oss på support@swiftcourt.se!

Fick du svar på din fråga?