Vad är ett escrow-konto?

I denna artikeln förklarar vi begreppet “escrow-konto”

Ekaterina Kretiv avatar
Skrivet av Ekaterina Kretiv
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Ett escrow-konto kan ses som en tredje part i en köptransaktion och det används för att skydda båda parter under en transaktion.

Köpesumman överförs till kontot av köparen och förvaras där tryggt tills både köparen och säljaren uppfyller sina delar av avtalet. När transaktionen är avslutad och båda parter har bekräftat överlämningen, kommer köpesumman att betalas ut till säljaren.

Fick du svar på din fråga?