Alle samlinger
Trygg Betaling med Swiftcourt
Vi har en tvist, og kjøpesummen står fortsatt på hvelvet. Hva kommer til å skje?
Vi har en tvist, og kjøpesummen står fortsatt på hvelvet. Hva kommer til å skje?

Klikk her for å lese om hva som skjer med kjøpesummen hvis du og motparten din har en tvist.

Ekaterina Kretiv avatar
Skrevet av Ekaterina Kretiv
Oppdatert over en uke siden

Når pengene har nått hvelvet, blir de stående der til begge parter har bekreftet at overleveringen er fullført. Men hvis en av partene oppretter en klage i løpet betalingsprosessen, skjer følgende:

Hva skjer hvis kun en part har bekreftet overleveringen?

Der er ingen grunn til eller fordel for oss å bevisst holde pengene på hvelvet, vår intensjon er alltid å utbetale pengene til selgeren så snart begge parter har bekreftet at overleveringen har gått greit. Hvis en av partene ikke bekrefter overleveringen, vil det ikke automatisk bli foretatt en utbetaling fra hvelvet. Slik sikrer vi at kjøpesummen blir utbetalt korrekt:

  • Hvis det har gått mer enn 10 DAGER (inkl. helligdager) siden den første parten bekrefte overleveringen, vil vi tolke motpartens inaktivitet som en indirekte bekreftelse at alt har gått som planlagt, og vi vil manuelt utbetale kjøpesummen til selger. I løpet av disse 10 dagene vil vi gjøre vårt beste for å komme i kontakt med den gjenværende parten, slik at de selve kan bekrefte overleveringen.

  • Dette gjelder uansett om det er selger eller kjøper som har bekreftet overleveringen.

  • Det finnes imidlertid noen unntak fra denne regelen. Hvis betalingen er satt på pause eller kansellert, gjelder ikke 10-dagersregeln. Den gjelder ikke heller hvis en av partene har opprett en klage før overleveringen er bekreftet.

Hva skjer når en klage er opprettet og pengene er på hvelvet?

Det er viktig å huske at våre avgjørelser ikke er juridisk bindende. Vi kan derfor ikke garantere at den som mottar utbetalingen, faktisk får beholde den.

Partene må ta saken videre til retten og la retten avgjøre hvem som har rett, ettersom det er retten som har mandat og kompetanse til å gjøre det, og deres avgjørelse er bindende. Den som mottar utbetalingen fra hvelvet, bør derfor sette pengene til side og ikke bruke dem før det foreligger en rettskraftig dom.

Vær oppmerksom på at partene når som helst kan komme frem til en gjensidig avtale på egen hånd utenom vårt tvistebistand, og i så fall anbefaler vi at partene dokumenterer denne avtalen skriftlig.

Svarte dette på spørsmålet?