Alla samlingar
Juridiska frågor
Jag är missnöjd med mitt köp, vad kan jag göra?
Jag är missnöjd med mitt köp, vad kan jag göra?

I den här artikeln tydliggör vi vad du kan och borde göra om du är missnöjd med ett begagnatköp.

Måns Hindsö avatar
Skrivet av Måns Hindsö
Uppdaterad för mer än en vecka sedan

Om du inte är nöjd med ett begagnatköp, är vår första rekommendation alltid att ta kontakt med säljaren och informera dem om ditt missnöje.

Med lite tur är säljaren förstående och hjälpsam, och tillsammans kan ni hitta en kompromiss. Kom ihåg att kommunikation och ärlighet går en lång väg!

Om säljaren däremot inte är villig att samarbeta, kan du behöva undersöka alternativet av en stämningsansökan.

Innan du beslutar dig för att gå vidare med en stämningsansökan, borde du fundera över huruvida varans brister är en verklig defekt, och om det är en defekt som är dold och oförutsedd. Det är ofta en dold defekt om det inte kan skyllas på…

  • normalt bruksslitage

  • skador du orsakat själv

  • yttre stötar

Därutöver, bör du inte ha någon tidigare vetskap om defekten. Det är också värt att nämna att desto äldre varan är och desto billigare du fick den, desto mindre kan du förvänta dig av den.

Vad du kan kräva från säljaren och när du kan göra det, beror på lagstiftningen i landet du köpte varan. Därför rekommenderar vi dig att göra efterforskningar på berört lands lagstiftning gällande privatköp, före en eventuell stämningsansökan.

Notera: Swiftcourt kan aldrig bistå med juridisk rådgivning eller avgöra vilken part som har rätt i en tvist.

Fick du svar på din fråga?