Dersom du er misfornøyd med kjøpet ditt, anbefaler vi først og fremst at du tar kontakt med selgeren og informerer dem om situasjonen.

Om du er heldig, så er selgeren forståelsesfull og hjelpsom, og dere finner kanskje et kompromiss med det samme. Husk at man kommer langt med kommunikasjon og ærlighet.

Men, det kan også være at selgeren ikke er enig med deg, og at du må sende en formell klage til Forbrukerklageutvalget eller gå til et sivilt søksmål.

Du bør selvfølgelig først vurdere om den delen du er misfornøyd med, faktisk er en feil/defekt, og om feilen/defekten var skjult og uventet. Det er ofte en skjult feil/defekt dersom den ikke kommer av ...

  • Normal bruk og slitasje skade som kan være selvpåført ytre påkjenninger

  • Du skal heller ikke ha hatt tidligere kjennskap til feilen/defekten.


    Det er også verdt å nevne at jo eldre varen er og jo billigere du får den, desto mindre kan du forvente. Det du kan kreve fra selgeren, og når du kan gjøre det, er avhengig av nasjonale lover og regler der du bor. Vi anbefaler derfor at du undersøker hvilke regler som gjelder i landet, før du går til et sivilt søksmål.


    Merk: Swiftcourt kan ikke bidra med rettshjelp eller avgjøre hvem av partene som har rett i en tvist.

Svarte dette på spørsmålet?