På nåværende tidspunkt er det kun mulig for to parter å signere. Ikke flere – ikke færre. Men vi hører på tilbakemeldingene deres, og ser på muligheten for å innføre signering for flere enn to parter i fremtiden!

Den enkleste løsningen på dette problemet er å gi den ene parten fullmakt, så personen som du signerer sammen med kan signere på vegne av dere begge.

En annen mulighet er å lage en kopi til den andre leietakeren, så alle involverte parter får tilgang til avtalen og skriver under på sin egen kopi av kontrakten. Dersom du har planer om å signere to kontrakter, bør du tenke gjennom hva slags ordning/avtale du ønsker.

A) Du legger inn den totale leiesummen i begge kontraktene og spesifiserer at du har solidarisk ansvar

B) Du deler summen, noe som betyr at hver part har et individuelt ansvar for si del.

Dersom du har behov for kopier, eller har flere spørsmål, kan du kontakte oss på support@swiftcourt.com eller via live chat – vi hjelper deg gjerne!

Svarte dette på spørsmålet?